SISTE NYTT

Her får du siste nytt fra Ti på Topp Harstad 2022.

Alle sommerturmålene er åpnet

07 - Appelsinhaugen (åpnet 29. mai - kl. 00.00).
       Snøfritt.
08 - Keipen (åpnet 10. juni - kl. 22.00).
       
Snøfritt. Vått på myra i starten, men det går sti rundt på nordsida av myra.
09 - Likollen
(åpnet 29. mai - kl. 00.00).
       Snøfritt
10 - Varden (åpnet 29. mai - kl. 1300)
       En del snø og vann i øvre del av traséen.
11 - Surenåsen (åpnet 16. juni)
       Partier med snø på tur mot 'Avgjørelsens håg', men det er greit å gå over. Ellers er det for det meste tørt og fint.
12 - Grønnkollhytta
(åpnet 29. mai - kl. 00.00).
       Snøfritt, men vått siste 200 metrene mot turmålet.
13 - Litlehornet (åpnet 6. juni - kl. 21.00).
       Snøfritt
14 - Finnslettheia (åpnet 6. juni - kl. 21.00).
       Stort sett snøfritt, men veldig mye vann i elva og vanskelig å passere.
15 - Vilgesvarre (åpnet 17. juni - kl. 21.00).
       Noe snø mellom 1,2 og 1,5 km
16 - Toskevassfjellet
(åpnet 17. juni - kl. 08.00).
       Det er også merket fra stikryss nedenfor toppen ned mot turmål 10 - Varden.
17 - Kvitnesveten
(åpnet 29. mai - kl. 00.00).
       Snøfritt
18 - Varheia (åpnet 6. juni - kl. 14.30)
       Mye snø fra innerst i Middagsdalen opp mot toppen.
       I området med mye snø er det satt ned merkepinner der stien             vises. Ellers er det spor i snøen der stien går, disse kan følges.
       Når man kommer opp der det flater litt ut mellom Heia og Varheia         gjør stien en litt krapp høyresving. Her er det satt noen pinner i           snøen. Disse kan, når snøen smelter, bli liggende litt utenfor stien.
       Det vil bli remerket om 1-2 uker der det er mye snø. Det er ikke           Ti på Topp-merking langs DNT-merket sti som går mellom Heia og         Varheia fra stikrysset til eggen før Korsdalen. Her er det også en           god del snø langs stien, men man ser varden oppe på Varheia               veldig godt og kan også gå på snøen rett mot denne.
19 - Lågfjellet (åpnet 6. juni - kl. 16.30)
       Stort sett snøfritt.
20 - Steinvassfjellet (åpnet 2. juni - kl. 19.00).
       Stort sett snøfritt, men noe snø oppover mot Stakketind.
       Men store vannmengder i Stinaelva krever høye støvler for ikke å         bli våt!

Krevende turmål:

21 - Soltuva (åpnet 28. juni kl. 13.00)
       
Stort sett tørt og fint. 3-4 snøflekker å gå over. Snøen er            hard og fin å gå på.

22- Melåaksla (åpnet 2. juli): se kommentar om forholdene nedenfor.

23 - Stokkåsen (åpnet 16. juni kl. 19.15)

24 - Nontuva (åpnet 2. juli): se kommentar om forholdene nedenfor.

###############################################

Tidspunkt for åpning av turmålene / kronoligisk oversikt

2. juli: Melåaksla åpnes
           
Tørt og fint i marka, ikke noe snø underveis.

1. juli: Nontuva åpnes
           
Noen snøflekker og bløte partier (det lengste er ca. 70                          meter). På den lengste snøflekken (ca. 150 meter) er                          det satt opp en merkepinne midt i snøen, så det skal gå                      greit å finne retningen du skal gå.  

24. juni: Velg et annet turmål enn Appelsinhaugen helgen 24-26. juni. 
I forbindelse med avvikling av Nordkraft fespillcup (fotballcup og konsert) – nordkraftfestspillcup.no - vil parkeringsområde for Appelsinhaugen ved Landsåshallen være avsperret fra fredag ettermiddag 24. juni til søndag 26. juni. Anbefaler derfor å velge et annet turmål enn Appelsinhaugen denne helgen. 

17. juni
15 - Vilgesvarre er åpnet.
16 - Toskevassfjellet er åpnet.

16. juni
11 - Surenåsen er åpnet.

15. juni
23 - Stokkåsen er åpnet

10. juni
08 - Keipen er åpnet.

6. juni
13 - Litlehornet er åpnet.
14 - Finnslettheia er åpnet.
18 - Varheia er åpnet.
19 - Lågfjellet er åpnet.

2. juni - kl. 1900:
20 - Steinvassfjellet er åpnet.

29. mai - kl. 1300:
10 - Varden er åpnet.

29. mai kl. 00:00:
07 / Appelsinhaugen, 09 / Likollen, 12 / Grønnkollhytta og 17 / Kvitnesveten er åpnet.

27. mai:
Muligheter for registrering av vinterturer på appen og på nett vil ikke være mulig etter lørdag 28. mai.

25. mai:
Vintertur til Lysvatnet og Koven: turmålskodeskilt og merking er tatt ned.

19. mai:
Vintertur til Tennevatnet: turmålskodeskilt og merking er tatt ned.

16. mai:
Vintertur til Trastadmarka: turmålskodeskilt og merking er tatt ned.

4. mai:
Vintertur til Musvasselva: turmålskodeskilt og merking er tatt ned. 

6. mars:
Vi ønsker velkommen til sesongstart søndag 6. mars kl. 1200 på Lysvatnet. 

3. mars:
Ekstra utdeling av krus kl. 15.00-18.00 på Kanebogen Senter / torget (mellom Vitus og Intersport).

1. mars:
Ti på Topp-heftene blir lagt ut for salg torsdag 3. mars 2022.

Dette får du kjøpt hos: Obs! Harstad - Extra Fjordgata - Extra Seljestad - Extra Borkenes - Extra Evenskjer - Extra Sama - YX Sørvik - Apotek 1 Kanebogen.

 

 

Tilbake til hovedside